slider html
Aktualna data: 24/07/2024
Regulamin dodawania opinii

REGULAMIN DODAWANIA OPINII

 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin serwisu internetowego opinie-cad.pl określa zasady dodawania i edycji opinii o Programach Komputerowych publikowanych za jego pośrednictwem.
2. Właścicielem serwisu jest firma: TINSERWIS Grzegorz Karpiński, zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Szczecin
NIP 665-261-99-58, REGON 321342143, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Miedzianej 15 lok.5, zwana dalej "Serwisem”.
3. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na zamieszczenie podanych informacji w bazie serwisu oraz ich wykorzystania w procesie zamieszczania i edycji opinii.
4. Serwis dostępny jest pod adresem: http://opinie-cad.pl

 

B. DODAWANIE i EDYCJA OPINII

 

1. W celu dodania opinii należy wypełnić prawidłowo formularz "Dodaj opinię", który jest przypisany do każdego z Programów.
2. Opinia jest publikowana w serwisie z chwilą użycia przycisku „Wyślij opinię”.
3. Serwis z chwilą publikacji opinii wysyła automatycznie wiadomość do Opiniującego z linkiem opinii oraz niepowtarzalnym KODEM służącym do jej edycji. KOD edycji opinii należy traktować jako poufny i nie należy go ujawniać osobom trzecim.
4. W celu edycji opinii należy wybrać opiniowany program i wypełnić prawidłowo formularz oznaczony jako "Edytuj opinię".
5. Wyłącznie podanie prawidłowych danych kontaktowych umożliwia publikację opinii oraz jej edycję za pośrednictwem KODU.

 

C. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

 

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników serwisu.
2. Opinie Użytkowników Serwisu tj. Opiniujących nie są opiniami Serwisu.
3. Serwis udostępnia Opiniującym jedynie możliwość dodawania ich subiektywnych opinii.
4. W celu wyjaśnienia ew. kwestii spornych między Użytkownikami serwisu, Serwis udostępnia formularz kontaktowy znajdujący się     przy każdej z dodanych opinii.
5. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy wyświetlania opinii, co do których w części tekstowej zamieszczono treści:
sprzeczne z prawem, wulgarne, obraźliwe lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego.
6. Opiniujący zamieszczający lub rozsyłający za pośrednictwem Serwisu treści w/w pkt. 5 może ponieść odpowiedzialność karną oraz     cywilną względem TINSERWIS bądź innych Użytkowników czy Producentów Programów Komputerowych.
7. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii zamieszczonych przez Opiniujących, co do których uznał, że ich działania mają na celu wyłącznie szkodzenie Serwisowi jego Użytkownikom lub też Producentom opiniowanych Programów Komputerowych.
8. W przypadku dodania skrajnie negatywnej opinii Serwis informuje o tym zdarzeniu Producenta opiniowanego produktu.
9. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii dodanych wielokrotnie z tego samego adresu IP dla tego samego produktu.
10. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii dodanych przez Opinującego, który podał nieprawidłowy email lub telefon.
11. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii w których część punktowa skrajnie odbiega od części tekstowej.

 

D. DANE KONTAKTOWE

 

1. Dodanie opinii jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych kontaktowych do celów realizacji usługi.
2. Podawanie w serwisie przez Opiniującego danych kontaktowych jest dobrowolne lecz niezbędne do jego funkcjonowania.
3. Serwis nie wymaga podawania danych osobowych, a jedynie danych kontaktowych: Imię, telefon, e-mail.
4. Dane kontaktowe są traktowane jak dane osobowe, poufne i nie są ujawniane osobom trzecim.
5. Opiniujący ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych oraz opinii przy użyciu generowanego przez Serwis KODU w chwili dodawania opini.
6. Serwis usuwa dane kontaktowe lub dane osobowe pozostawione przez Opiniującego w części tekstowej opinii.

 

E. INFORMACJE

 

1.Opiniujący wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu automatycznych informacji związanych z dodawaniem i edycją opinii.
2.Opiniujący wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu informacji przekazywanych przez serwis od osób zainteresowanych treścią zamieszczonej opinii.
3.Opiniujący wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu informacji handlowych, zgoda ta może być w dowolnej chwili wycofana

 

F. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wersja Regulaminu z dnia 02.03.2015 r.


Copyright 2014 Opinie-cad.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zarządzanie serwisem | Zasoby | Wykonanie strony: Infocare

opinie o programach cad, komentarze cad, recenzje, program do projektowania, polecane programy do projektowania, jaki program wybrać, opinie użytkowników, dobre programy do projektowania, gdzie kupić program, jakiego programu warto się nauczyć, popularne programy dla budownictwa, polecene oprogramowanie, alternatywa cenowa dla drogich programów cad, oceny programów do projektowania: autocad, bricscad, zwcad, gstarcad, turbocad, m4cad, arcadia intellicad, magacad ...